Herinnering Inschrijving Bardienst

op donderdag 03 september 2020
De bardienstplanning voor de komende tijd is nog niet vol gepland.

Beste leden van TZB,

Vanaf 31 augustus jl. is (gelukkig) ons clubgebouw binnen de geldende COVID-19 maatregelen weer geopend. Ieder kan weer kan genieten van een drankje binnen of op het terras. Dat houdt ook in dat we onze bardienstvrijwilligers heel hard nodig hebben. We willen de leden die zich al ingeschreven hebben voor een bardienst hartelijk bedanken dat ze dit al gedaan hebben. Maar tot op heden hebben zich echter nog maar weinig bardienstplichtigen ingeschreven. Als bestuur zijnde weten we dat het rare tijden zijn, maar we willen toch iedere bardienstplichtige verzoeken om zich in te schrijven (indien mogelijk zoveel mogelijk per huishouden). Wanneer er geen bardienst aanwezig is, zal de kantine gesloten blijven. En dat zou toch jammer zijn.
Overigens: ook als je niet bardienstplichtig bent, mag je je natuurlijk inschrijven voor een bardienst.

Sportieve groet,
Bestuur TZB