Inschrijven lidmaatschap

Middels het onderstaande formulier kun je je inschrijven als lid bij Tennisvereniging Zuid-Berghuizen. Na het invullen van dit formulier ontvangt je automatisch een bevestigingsmail op het door jou ingevulde mailadres. In deze bevestigingsmail moet je op een link klikken waarmee je de aanmelding bevestigd. Hiermee is tevens je authenticiteit gevalideerd.

TZB kent op dit moment een lidmaatschap voor een heel jaar.

Voor vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@tvzuidberghuizen.nl.

Pasfoto tips

Pasfoto's kunnen digitaal aangeleverd worden mits deze aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Het bestandstype dient te zijn .JPG.
  • Het formaat tenminste 300 bij 400 pixels is.
  • De bestandsnaam van de pasfoto dient de voornaam en achternaam te bevatten van de persoon die ingeschreven wordt. Dit om verwisseling van pasfoto's te voorkomen.
  • De aangeleverde foto hoeft geen officiele pasfoto te zijn maar mag ook een eigen foto te zijn waar het gezicht herkenbaar op is.
  • De pasfoto moet verplicht bijgevoegd worden bij deze inschrijving anders kan de inschrijving niet afgerond worden.

Inschrijven lidmaatschap

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bankgegevens

TOELICHTING AUTOMATISCHE INCASSO

Het is mij bekend dat het lidmaatschap bij Tennisvereniging Zuid-Berghuizen (TZB) wordt aangegaan voor één contributiejaar ofwel één kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een jaar. Het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar kan worden beëindigd door hiervan melding te doen voor 1 oktober. Deze afmelding kan gedaan worden door middel van het sturen van een email naar ledenadministratie@tvzuidberghuizen.nl.

Doorlopende machtiging
IncassantID van TZB: NL72ZZZ400747710000
Kenmerk machtiging: Lidmaatschapsnummer

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging Zuid-Berghuizen doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het lidmaatschapsgeld en/of het lesgeld. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank en laat de ledenadministratie van TZB ook weten waarom u het niet eens bent met de afboeking. Vraag uw bank naar eventuele voorwaarden.