Inschrijven tennisles

Inschrijven tennisles

Je moet lid zijn van onze vereniging om tennisles te volgen. Kiest u hier NEE dan kunt u zich met dit formulier in één keer aanmelden voor tennisles én voor lidmaatschap.
Je moet lid worden van onze vereniging om tennisles te kunnen volgen. Hiervoor hebben we een pasfoto nodig voor op je ledenpas.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Klik hier voor de leeftijdscriteria

LESDAGEN

Lesdagen zijn op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 14.30 uur. Tennisschool Niek Schothuis neemt contact met u op, met betrekking tot de lesdag en tijd.

Gegevens ouder/verzorger
Schrijft u uw kind in, vul dan hier de oudergegevens in.
Bank gegevens incasso
Naam behorende bij het IBAN nummer

TOELICHTING AUTOMATISCHE INCASSO

Het is mij bekend dat het lidmaatschap bij Tennisvereniging Zuid-Berghuizen (TZB) wordt aangegaan voor één contributiejaar ofwel één kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een jaar. Het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar kan worden beëindigd door hiervan melding te doen voor 1 oktober. Deze afmelding kan gedaan worden door middel van het sturen van een email naar ledenadministratie@tvzuidberghuizen.nl.

Doorlopende machtiging
IncassantID van TZB: NL72ZZZ400747710000
Kenmerk machtiging: Lidmaatschapsnummer

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging Zuid-Berghuizen doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het lidmaatschapsgeld en/of het lesgeld. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank en laat de ledenadministratie van TZB ook weten waarom u het niet eens bent met de afboeking. Vraag uw bank naar eventuele voorwaarden.