Tarieven Lidmaatschap

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Op 5 februari 2024 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

 • Contributie Seniorleden €144,-
  Eenmalig administratiekosten €20,-
 • Contributie Juniorleden €25,-    
  Eenmalig administratiekosten €15,-
 • Ondersteunende leden €22,-

Toelichting contributie

 • De hierboven genoemde bedragen gelden vanaf 1 april 2024 t/m 31 maart 2025.
 • De contributie geldt voor één verenigingsjaar en wordt zonder opzegging telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
 • Als je lidmaatschap ingaat in de 2e helft (vanaf 1 oktober) van het verenigingsjaar, dan betaal je slechts de helft van de contributie.
 • De contributie wordt jaarlijks geïnd, in de maand maart, middels de door jou afgegeven automatische incasso en afgeschreven van het door jou opgegeven bank- of girorekening.
 • Voor het reglement met betrekking tot de introducé pasjes zie ons baanreglementelders op onze website.