Organisatie

Binnen de vereniging zijn meerdere commissies werkzaam met allen hun eigen taken. Deze commissies vallen onder het bestuur en het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. De organisatie wordt aangestuurd door het bestuur van TZB.

Het bestuur

Tennisvereniging Zuid Berghuizen is een vereniging met ongeveer 400 leden. Deze leden worden vertegenwoordigd door een door hen gekozen 7 koppig bestuur. Sinds januari 2018 bestaat het bestuur van TZB uit de volgende leden:

Voorzitter: Ferry Schlette voorzitter@tvzuidberghuizen.nl

Secretaris: Marco Velthuis secretaris@tvzuidberghuizen.nl

Penningmeester: Gerard Olde Wieverink penningmeester@tvzuidberghuizen.nl

Accommodatie: Michael Olde Weghuis bardienst@tvzuidberghuizen.nl

Tennisstimulering & Activiteiten: Henk Teussink activiteiten@tvzuidberghuizen.nl

Vrijwilligerscoordinator: Anneke Scheurink vrijwilligerscoordinator@tvzuidberghuizen.nl

Jeugdcommissie: Tom Reuver jeugd@tvzuidberghuizen.nl

Het bestuur vergadert maandelijks. Mocht er iets zijn dat je wilt aankaarten tijdens een bestuursvergadering dan kun je een berichtje sturen naar secretaris@tvzuidberghuizen.nl.

Vrijwilligerscoordinator

Er zijn binnen Tennisvereniging Zuid-Berghuizen voldoende mogelijkheden tot vrijwilligerswerk. De club is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die hun steentje willen bijdragen. Het is de laatste jaren steeds moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden.
Daarom heeft TZB ervoor gekozen om een vrijwilligerscoördinator aan te stellen, namelijk Anneke Scheurink. Deze vormt de spil tussen het bestuur en de vrijwilligers en houdt zich samen met een werkgroep vrijwilligers onder andere bezig met werving en behoud van vrijwilligers, attentiebeleid, de introductie, vrijwilligersplanning, opleidingsmogelijkheden en is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Daarnaast adviseert zij het bestuur over het vrijwilligersbeleid.

 • Anneke Scheurink

vrijwilligerscoordinator@tvzuidberghuizen.nl

Commissies

Binnen de vereniging zijn meerdere commissies werkzaam met allen hun eigen taken. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende commissies en de clubleden die hierin actief zijn.

Financiële Commissie

Leden:

 • Gerard Olde Wieverink (Penningmeester)
 • Henk Asma
 • Herman Kamphuis (Ledenadministratie)
 • Marieke Hofste (Kascontrolecommissie)
 • Ben Siers (Kascontrolecommissie)

penningmeester@tvzuidberghuizen.nl

Sponsorcommissie

Sponsorcommissie onderhoudt de contacten over publiciteit van de vereniging. Daarnaast heeft deze commissie het sponsorbeleid onder haar hoede. Dit laatste houdt in dat zij naast de advertenties en prijzen voor alle evenementen, ook de sponsoring van de winddoeken rond de banen verzorgen. Tevens zorgt de commissie voor promoting van TZB in de ruimste zin van het woord.

Leden:

 • John van de Haak
 • Ben Jansen

pr@tvzuidberghuizen.nl

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie organiseert activiteiten voor de jeugd en stimuleert de tennissport onder de jeugd middels Boescoolfit training en schooltennis. Ook is de jeugdcommissie betrokken bij de begeleiding van onze jeugdleden tijdens de KNLTB competitie en de Tenniskids Wordltour. In de wintermaanden organiseert de Jeugdcommissie ook nog andere jeugdactiviteiten in ons clubhuis, zoals het oliebollentoernooi.

Leden:

 • Tom Reuver
 • Niek Schothuis
 • Hanneke Bakker
 • Mireille Mulders
 • Ageeth Tissing
 • Wout Jansen
 • Odette Oude Nijhuis
 • Denise Rooze

jeugd@tvzuidberghuizen.nl

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie verzorgt de activiteiten van de vereniging, voor zover het activiteiten betreft die niet onder de verantwoordelijkheid vallen van één van de andere commissies.

Leden:

 • Henk Teussink (kernteam)
 • Anneke Scheurink (kernteam)
 • Herman Kamphuis (kernteam)
 • Bas Siemerink (kernteam)
 • Anke Huttenhuis
 • Wout Jansen
 • Rick Damink
 • Mireille Mulders
 • Ageeth Tissing
 • Niek Schothuis
 • Marleen Damink
 • Hanneke Bakker

activiteiten@tvzuidberghuizen.nl

Toernooicommissie

De Toernooicommissie organiseert het open KNLTB "Bloementoernooi" en de Clubkampioenschap­pen, zowel voor de jeugd als ook voor de seni­oren. Het welbekende Bloementoernooi is een jaarlijks te­rugkerend officiëel KNLTB toernooi.

Leden:

 • Fred Lubbers (Voorzitter Toernooicommissie)
 • Ingrid Hulsbeek
 • Gijs Jansen
 • Mark Ruiter
 • Robert van Ommen

bloementoernooi@tvzuidberghuizen.nl

Technische commissie

De Technische commissie coördineert de KNLTB competities.

Leden:

 • Anneke Scheurink

competitie@tvzuidberghuizen.nl

Accommodatiecommissie

De Accommodatiecommissie houdt zich onder andere bezig met het onderhoud van het clubgebouw, de bevoorrading, het rooster voor de bardiensten. Daarnaast zorgt de commissie voor de catering tijdens de activiteiten. Coördinatie van het onderhoud aan het clubgebouw, alsmede het onderhoud van de banen zit tevens in de portefeuille van de Accommodatiecommissie.

Leden:

 • Michael Olde Weghuis (Voorzitter Accommodatiecommissie)
 • Jan Klieverik (Coördinator Onderhoudsploeg)
 • Miranda Ter Laak
 • Manon Oude Alink

bardienst@tvzuidberghuizen.nl 

De vaste onderhoudsploeg bestaat momenteel uit:

 • Jan Klieverik
 • Henk olde Meule
 • Johan Westenbroek
 • Bertus van Urk
 • Jan Segerink
 • Herman Wagenvoort
 • Herman Lansink
 • Henk van Benthem
 • Frans Bossink
 • Corrie Steffens

Websitecommissie

De Websitecommissie houdt zich o.a. bezig met het beheer en onderhoud van de website en fungeert tevens als redactie hiervoor. Daarnaast verzorgt de commissie de nieuwsbrieven die 3 tot 4 maal per jaar digitaal verstuurd worden aan alle leden.

Leden:

 • Marco Velthuis
 • Bart Oude Groote Beverborg
 • Herman Kamphuis
 • Bob Olde Wieverink

redactie@tvzuidberghuizen.nl

Winter Tennis Competitie Commissie

De Wintertenniscompetitie commissie houdt zich bezig met de organisatie van de tenniscompetitie gehouden op de banen van TZB tijdens de wintermaanden en de afsluitende feestavond in maart.

Leden:

 • Marjolein Wolbers
 • Irma Jansen
 • Harald Heutink
 • Ben Siers

wtc@tvzuidberghuizen.nl