Ereleden van TZB

Binnen TZB benoemen we ereleden, wanneer iemand zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor onze vereniging. Mede door hun extra inzet en inspanning, vele jaren, is onze vereniging geworden tot wat zij nu is. Hiervoor zijn wij hen zeer dankbaar! Zij verdienen het om door onze vereniging te worden opgenomen in deze lijst.

De ereleden van Tennisvereniging Zuid-Berghuizen zijn:

  • Herman Nijhuis ( † 2016 )
  • Jan Kamphuis
  • Wim Schlette ( † 2023 )
  • Theo Olde Weghuis
  • Herman Wagenvoort
  • Bertus van Urk