Opzegging Lidmaatschap

Het lidmaatschap van TZB wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar. Na dit jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.

Het opzeggen van je lidmaatschap dien je schriftelijk te doen middels een brief die je stuurt aan de ledenadministrateur of middels een e-mail aan de ledenadministratie ledenadministratie@tvzuidberghuizen.nl
Uw opzegging dient voor 1 oktober binnen te zijn.

Opzeggen in de loop van een verenigingsjaar geeft geen recht op restitutie van betaalde contributie.