Baanreglement

Speelgerechtigd zijn allen die in het bezit zijn van een eigen geldige KNLTB ledenpas van TZB of zij die in het bezit zijn van een geldige TZB-introducékaart.

Als aanvulling hierop hebben we met de 3 tennisverenigingen in Oldenzaal - te weten de tennisverenigingen Quick, Ready en Zuid-Berghuizen - afgesproken dat per 1 maart 2015 alle jeugdleden van deze 3 verenigingen gebruik kunnen maken van de tennisbanen van alle 3 verenigingen wanneer zij lid zijn bij minimaal 1 van deze 3 verenigingen. Dit is afgesproken ter stimulatie van het jeugdtennis binnen de Oldenzaalse verenigingen.

Baanreservering

  • We maken gebruik van het digitaal afhangbord van de KNLTB. Voor verdere toelichting hierop verwijzen we naar www.afhangbord.nl.
  • Alvorens te gaan spelen reserveert iedereen met zijn eigen geldige ledenpas de baan waarop u wenst te spelen.
  • De speelduur bedraag 45 minuten.

Gebruik van de banen door jeugdspelers

Leerlingen van het basisonderwijs (juniorlid zijnde)
Zij spelen mee volgens het afschrijfsysteem waarbij wordt aangetekend dat 18.30 uur het einde van hun speelrecht is. Laatste volledige blok van reservering begint derhalve om 17.45 uur.

Leerlingen van het voortgezet onderwijs (juniorlid zijnde)

Zij spelen mee volgens het afschrijfsysteem, waarbij wordt aangetekend dat 20.30 uur het einde van hun speelrecht is. Laatste volledige blok van reservering begint derhalve om 19.45 uur.

Juniorleden mogen na hun einde speelrecht (18.30 resp. 20.30 uur) volgens het afschrijfsysteem op vrije banen spelen, doch moeten direct de baan verlaten indien een gerechtigde speler de baan opeist.

Banen reserveren door bestuur

Het bestuur kan banen reserveren voor onder andere toernooien, competitiewedstrijden, trainingen en andere evenementen. Dit wordt aangegeven op de website en op www.afhangbord.nl.

Introductie van niet-leden

Nadere toelichting volgt in verband met het digitale afhangbord.