TZB Sonsor Clinic 2023

Dit jaar zal op 28 september de jaarlijkse sponsor clinic worden gehouden voor de sponsoren van TZB. De banen en het clubhuis zijn deze dag van 15:00 tot 21:00 niet beschikbaar voor recreanten. Vanaf 19:00 kan er wel weer recreatief getennist worden. De banen zijn voor de sponsor clinic gereserveerd in het afhangsysteem.