Voorjaarscompetitie (KNLTB)

De voorjaarscompetitie wordt gespeeld in de periode april tot en met juni. Er zijn verschillende soorten competities waar een team in uit kan komen, per seizoen wordt bepaald voor welke competitie teams zich kunnen inschrijven. Inschrijven kan via onderstaand formulier. De jeugdcompetitie valt onder de landelijke competitie op zondagochtend, maar dit betekent niet dat de jeugd het hele land door moet voor de competitie. De jeugdcompetitie valt alleen organisatorisch onder de landelijke competitie.

Er kan weer ingeschreven worden voor de voorjaarscompetitie 2022. In de documenten onderaan deze pagina onder downloads vinden jullie:

  • De competitiedata
  • Voorwaarden voor inschrijving
  • Het Inschrijfformulier
  • Het competitieaanbod
  • Voorwaarden voor dispensatie. Indien er sprake is van dispensatie geef me dat svp direct aan bij inschrijving. Dit wordt nog weleens vergeten, met alle gevolgen van dien.

Willen jullie uiterlijk op 1 januari 2022 het volledig ingeschreven Excel document naar mij mailen via competitie@tvzuidberghuizen.nl

Let op: ieder jaar hebben we meer teams in de competitie, dat betekent dat om het voor de VCL overzichtelijk te houden, worden (in tegenstelling tot andere jaren) nu alleen maar volledig ingeschreven Excel inschrijvingsformulieren in behandeling genomen die uiterlijk op 1 januari 2022 binnen zijn. Wanneer ik dit document heb ontvangen, stuur ik een bevestiging. 

Niet of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen, evenals aanmeldingen in pdf, via de app of anderszins worden niet in behandeling genomen.  

Nog drie (belangrijke) zaken tot slot:

  1. Er heeft zich nog steeds niemand gemeld voor mijn opvolging. Ik blijf er maar op hameren: geen VCL = geen competitie.
  2. Met betrekking tot de vrijdagcompetitie: Er zijn teams die nu zowel in het voorjaar als in het najaar op de vrijdagavond spelen (uitgangspunt is hierbij 2019, aangezien in de coronaperiode steeds sprake was van een uitgestelde voorjaarscompetitie). Er is inmiddels een flinke wachtlijst ontstaan voor de vrijdagavond. Daarom hebben we in het bestuur besloten, om meer teams de mogelijkheid te kunnen geven om op de vrijdagavond te spelen, dat teams die zowel in het voorjaar als in het najaar op de vrijdagavond spelen dienen te kiezen tussen of spelen in het voorjaar of spelen in het najaar. Het betreft de volgende teams: team van Petra en Bas. In het najaar spelen bovendien op de vrijdagavond het team van Roy, Angelique, Diane en Fifi. Willen jullie me laten weten of jullie in het najaar willen blijven spelen of dat de voorkeur toch uitgaat naar het voorjaar indien daar ruimte ontstaat (nadat de wachtlijst is opgelost)? Als ik niets hoor, haal ik het team van de najaarsvrijdagavond af. 
  3. Met betrekking tot de vrijdagcompetitie: Daarnaast wordt met ingang van volgend jaar in de vrijdagavond om de week gespeeld. Dat betekent dat we extra ruimte hebben voor 8&9 teams en Gemengd Dubbel (dus volgens mij voor het team van Roy een kans!!). Daar kan dus sowieso voor worden ingeschreven op de vrijdagavond. 

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op via competitie@tvzuidberghuizen.nl of telefonisch of per app contact op met de VCL.

VCL Anneke Scheurink
​06-43059376

Downloads