Voorjaarscompetitie (KNLTB)

De voorjaarscompetitie wordt gespeeld in de periode april tot en met juni. Er zijn verschillende soorten competities waar een team in uit kan komen, per seizoen wordt bepaald voor welke competitie teams zich kunnen inschrijven. Inschrijven kan via onderstaand formulier.

De jeugdcompetitie valt onder de landelijke competitie op zondagochtend, maar dit betekent niet dat de jeugd het hele land door moet voor de competitie. De jeugdcompetitie valt alleen organisatorisch onder de landelijke competitie.

Inschrijving KNLTB Voorjaarscompetitie

Er kan weer ingeschreven worden voor de voorjaarscompetitie 2019. In de documenten onderaan deze pagina onder downloads vinden jullie:

  • De competitiedata
  • Voorwaarden voor dispensatie. Indien er sprake is van dispensatie geef me dat svp direct aan bij inschrijving. Dit wordt nog weleens vergeten, met alle gevolgen van dien.
  • Voorwaarden voor inschrijving
  • Het Inschrijfformulier
  • Het competitieaanbod. Zie tevens onderstaande toelichting vanuit de KNLTB. 

2019: Harmonisatie van het competitieaanbod

De KNLTB heeft het aanbod van competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts-/ regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. 

Ook zijn er een aantal competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat: 

  • Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieen vrijwel identiek zijn;
  • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 

Daarnaast is de regelgeving ook geharmoniseerd: overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.

Informeren van spelers

Onderaan deze pagina staan de verschillende overzichten van het vernieuwde competitieaanbod per regio. Gebruik de overzichten en deze tekst om jouw spelers te informeren over de harmonisatie en het nieuwe aanbod in de regio. Tevens kan je dit moment gebruiken om jouw spelers te enthousiasmeren zich in te schrijven voor de Voorjaarscompetitie. 

Inschrijven van teams 

Als gevolg van de harmonisatie van het aantal competitiesoorten zal de inschrijving van teams er eenmalig iets anders uitzien, namelijk:

De ploegrechten van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er voor alle competitiesoorten van maandag tot en met zaterdag voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. De teams worden ingeschreven in een open klasse. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
Alle competitieteams voor zowel de senioren (incl. 8&9 Tennis) als voor de jeugd (geel en groen) worden ingeschreven onder één competitie op MijnKNLTB.nl, genaamd: KNLTB voorjaar 2019.
In de voormalige landelijke zondagcompetitie blijven de ploegrechten gehandhaafd. 
Voor de landelijke competitiesoorten zonder rechten, zoals groen en 8&9 Tennis kan je zien in welke klasse er in de Voorjaarscompetitie 2018 is gespeeld. Op basis van die gegevens kan je de inschrijving van dit jaar doen.  

Let op:

Er kunnen nu in totaal 6 teams worden ingeschreven op de vrijdagavond. Deze zit echter al vol, er was namelijk al een wachtlijst voor de vrijdagavond
Opgeven kan tot 2 januari per mail. Zie het inschrijfformulier

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op via competitie@tvzuidberghuizen.nl of telefonisch of per APP contact op met de VCL.

VCL Anneke Scheurink
​06-43059376

Downloads