Highlights Algemene Ledenvergadering 2024

op maandag 12 februari 2024

Op 5 februari hebben we onze jaarlijkse ledenveragdering gehouden. Met een redelijk aantal vetrouwde gezichten en toch ook een aantal nieuwe gezichten zijn we de vergadering om 20:15 officieel met 28 leden begonnen. Begint toch een soort traditie te worden dat om 20:00 het verplichte aantal van 10% van onze leden niet gehaald wordt en we een kwartier later een herstart doen.

De vergadering verliep soepel, we staan er financieel gezond voor en dat is voor de toekomst wel belangrijk. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn en waar met de aanwezigen discussie over is gevoerd:

Het ledenaantal groeit nog steeds maar de hoeveelheid jeugdleden loopt al een aantal jaren terug. Om dit aan te pakken is er een ledenwervingsplan gepresenteerd om meer jeugdleden aan te trekken en te behouden.

  • De contributie voor seniorleden is dit jaar gelijk gebleven en die voor jeugdleden is met 50% verlaagd naar 25 euro.
  • De consumptieprijzen zijn in 2024 gemiddeld 10% verhoogd. Dit hebben we een aantal jaren niet gedaan en door de gestegen inkoopkosten van de laatste 2 jaar zijn de marges steeds verder onder druk komen te staan.
  • Er zijn nog steeds een aantal vacatures open binnen TZB waarvoor we op zoek zijn naar vrijwilligers die hier een leuke uitdaging in zien. De meest urgente zijn op dit moment een penningmeester en/of administratief lid van de financiele commissie en bardienstcoordinator.
  • Er zit de laatste jaren een behoorlijke groei in de hoeveelheid leden die tennislessen nemen, dit samen met een tekort aan tennisleraaren zorgt er voor dat het best lastig is om de planning van de tennislessen rond te krijgen en ieder lid de mogelijkheid te bieden om tennisles te krijgen. Dit heeft aandacht binnen de organisatie maar blijft nog een lastig punt.

De onderhoudsploeg van TZB is dit jaar verkozen tot ‘vrijwilligers in het zonnetje’. We zijn als vereniging erg blij met al het werk dat de onderhoudsploeg elke week verzet. Het onderhouden van de banen, het wekelijks netjes houden van het park, onderhoud en schilderwerk aan het clubgebouw maar ook grotere projecten als het verbouwen van de fietsenstalling en het plaatsen van een nieuw ‘tuin’ huis. Daarvoor zijn de leden van de onderhoudsploeg dit jaar met recht de ‘vrijwilligers in het zonnetje’.

Jan Klieverik, Herman Lansink, Frans Bossink, Jan Segerink, Bertus van Urk, Henk Olde Meule, Herman Wagenvoort en Johan Westenbroek (niet op de foto) bedankt voor jullie inzet en proficiat met deze eer.

We hebben in 2023 3 nieuwe jubileumleden er bij gekregen:

Joke Schlette en Harry Beene zijn inmidels 40 jaar lid. Joke en Harry konden door omstandigheden niet bij de ALV aanwezig zijn maar hebben wel een aandenken gekregen.

Roelof ter Horst is inmiddels 25 jaar lid en kreeg een mooie en heerlijke borrelplank uitgereikt